องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลกุดน้ำใส 21 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใหม่ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03