องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางปรียา  โพธิ์ชัย    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 084-9845818


นาง ปิยนันท์  เสนสอน
นายประคง  เรืองบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 089-5829600

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 080-7290409


นางขวัญเรือน  ศรฤทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 085-7699493