องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
กองช่าง


 

 
 

นายธวัช พงษ์สุวรรณ

 
 

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 


นายธวัช พงษ์สุวรรณ นายจักรพันธ์   ทองศรี  นายธนายุ ทันท่าหว้า
นายช่างโยธา ชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา