องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 สินค้า Otop  ตำบลกุดน้ำใส

 หมอนฟักทองและตระกร้าเอนกประสงค์จากน้ำอัดลมตำบลกุดน้ำใส

 

 ไข่เค็มบ้านตลาด

 

 

 

ผลผลิตข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2561
 
         ของโรงสีวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1242-6062และ อบต.กุดน้ำใส หมายเลขโทรศัพท์ 0-4405-6586