องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 ไร่ฟาร์มร๊ากกก  โคกหนองนาโมเดล @ ตำบลกุดน้ำใส  

โคก-หนอง-นา โมเดลระดับตำบล (แปลง CLM ราย นางทวี ภิรมยไทย)  ม.12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมและในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ทางไร่ฟาร์มร๊ากก (โคกหนองนาโมเดล ตำบลกุดน้ำใส) เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ชมทุ่งดอกไม้ /เก็บผักปลอดสารพิษ/ทำพิซซ่า     โฮมเมดแสนอร่อย /เก็บไข่/เพาะเห็ดและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ ไร่ฟาร์มร๊ากกก  รวมทั้งบริการที่พักสำหรับกางเตนท์

หมายเหตุ: การทำพิซซ่าต้องสั่งจองคิวล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0985943649 (คุณหนิง)