องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]57
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]64
4 หนังสือแจ้งกำหนดประชุมและหนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]113
5 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2565 ]112
6 ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]222
7 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]128
8 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]119
9 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]121
10 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]127
11 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]124
12 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]140
13 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]172
14 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ก.พ. 2565 ]169
15 การจดรายงานการประชุมาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 28 ก.ย. 2564 ]73
16 การจดรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]69
17 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]182
18 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]223
19 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]67
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]182
21 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]175
22 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]169
23 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 17 มิ.ย. 2564 ]163
24 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]193
25 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564(สมาชิก) [ 11 มิ.ย. 2564 ]190
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]163
27 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 11 มิ.ย. 2564 ]160
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(หัวหน้าคลื่นวิทยุ FM.95 FM 104.25) [ 25 พ.ค. 2564 ]195
29 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]217
30 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]168
31 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]193
32 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (รองนายก/เลขานายก/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการทุกกอง/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบาย/นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ค. 2564 ]201
33 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]196
34 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]155
35 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]190
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เรียนหัวหน้าสถานีคลื่นวิทยา FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]183
37 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เรียน หัวหน้าสถานีคลื่นวิทยุ FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]191
38 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]184
39 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]174
40 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญสมาชิก สภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]176
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign