องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]31
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]68
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]74
4 หนังสือแจ้งกำหนดประชุมและหนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]138
5 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2565 ]138
6 ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]432
7 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]202
8 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]140
9 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]133
10 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]139
11 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]130
12 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]157
13 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]186
14 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ก.พ. 2565 ]182
15 การจดรายงานการประชุมาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 28 ก.ย. 2564 ]82
16 การจดรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]74
17 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]188
18 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]233
19 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]74
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]186
21 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]183
22 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]191
23 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 17 มิ.ย. 2564 ]172
24 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]205
25 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564(สมาชิก) [ 11 มิ.ย. 2564 ]203
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]173
27 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 11 มิ.ย. 2564 ]168
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(หัวหน้าคลื่นวิทยุ FM.95 FM 104.25) [ 25 พ.ค. 2564 ]211
29 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]233
30 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]182
31 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]205
32 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (รองนายก/เลขานายก/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการทุกกอง/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบาย/นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ค. 2564 ]217
33 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]212
34 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]165
35 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]203
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เรียนหัวหน้าสถานีคลื่นวิทยา FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]199
37 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เรียน หัวหน้าสถานีคลื่นวิทยุ FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]204
38 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]199
39 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 5 พ.ค. 2564 ]190
40 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เชิญสมาชิก สภา อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]195
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign