องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือแจ้งกำหนดประชุมและหนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]9
2 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2565 ]9
3 ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]8
4 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]9
5 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]10
6 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]27
7 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]40
8 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]38
9 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2565 ]47
10 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
11 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 2 ก.พ. 2565 ]40
12 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]94
13 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]95
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]96
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]94
16 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]95
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 17 มิ.ย. 2564 ]98
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]91
19 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564(สมาชิก) [ 11 มิ.ย. 2564 ]92
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5