องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]30
2 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]30
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]30
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]28
5 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]28
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 17 มิ.ย. 2564 ]26
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ 1-14) [ 17 มิ.ย. 2564 ]28
8 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564(สมาชิก) [ 11 มิ.ย. 2564 ]27
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]27
10 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 11 มิ.ย. 2564 ]24
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(หัวหน้าคลื่นวิทยุ FM.95 FM 104.25) [ 25 พ.ค. 2564 ]31
12 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]30
13 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]31
14 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]28
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (รองนายก/เลขานายก/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการทุกกอง/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบาย/นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ค. 2564 ]31
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส) [ 25 พ.ค. 2564 ]31
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (สมาชิก หมู่ที่ 1-14) [ 25 พ.ค. 2564 ]26
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เชิญ นายก อบต.กุดน้ำใส) [ 5 พ.ค. 2564 ]24
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (เรียนหัวหน้าสถานีคลื่นวิทยา FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]32
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (เรียน หัวหน้าสถานีคลื่นวิทยุ FM 95,104.25) [ 5 พ.ค. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5