องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 พ.ย. 2561 ]134
2 มาตรการแนวทางการป้องกัน [ 5 พ.ย. 2561 ]112
3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส [ 5 พ.ย. 2561 ]119
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2561 ]116
5 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]111