องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 พ.ย. 2561 ]76
2 มาตรการแนวทางการป้องกัน [ 5 พ.ย. 2561 ]76
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี [ 14 ส.ค. 2561 ]64
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พงศ.2562-2564) [ 14 ส.ค. 2561 ]65
5 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2561 ]79
6 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]71