องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]13
2 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อง [ 26 เม.ย. 2565 ]78
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]70
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2564 ]157
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]155
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign