องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของราษฏรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกัน แปลง"หนองผือสาธารณประโยชน์"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของราษฏรในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกัน แปลง"หนองผือสาธารณประโยชน์"
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564