องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบ้ติตามระเบียบ)

    รายละเอียดข่าว

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบ้ติตามระเบียบ)    เอกสารประกอบ

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบ้ติตามระเบียบ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ