องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ    เอกสารประกอบ

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ