องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ