องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ในวันที่ 29 เมษายน 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับตัวแทนประธานอาสาสมัครสาธาณณสุข ทั้ง 14 หมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

ในวันที่  29  เมษายน  2565  นางปรียา  โพธิ์ชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มอบชุดตรวจ ATK  ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ทั้ง  14  หมู่บ้าน    เอกสารประกอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับตัวแทนประธานอาสาสมัครสาธาณณสุข ทั้ง 14 หมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565