องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


    เอกสารประกอบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2559