องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ