องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนเมษายน 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

รอบเดือนเมษายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนเมษายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2560