องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนตุลาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

รอบเดือนตุลาคม  2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนตุลาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560