องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จัดงหวัดชัยภูมิ

ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2561