องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเปิดให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีให้บริการอย่างเคร่งครัด โดยมีละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2560