องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่มสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่มสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2561