องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2562