องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

     เอกสารประกอบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.กุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2562