องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดต่อสอบถาม 044-056586 ต่อ 11

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2562