องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2562