องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 19-27 มีนาคม 2562 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น

      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2562