องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง การปรับปรุงใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562