องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ราย ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อม    เอกสารประกอบ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2562