องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2562