องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562