องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม  2563 จำนวน 10 ราย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อม    เอกสารประกอบ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2563