องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

        อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563