องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบบลกุดน้ำใส

เรื่อง เรียกประชุมสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส กำหนดสมัยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2563