องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศให้ผู้ได้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอนู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศให้ผู้ได้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอนู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562