องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมุ่ที่8 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสถ์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมุ่ที่8 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสถ์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563