องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำ...[วันที่ 2020-10-06][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวิต [วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 51]
 
  ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องปร...[วันที่ 2020-09-28][ผู้อ่าน 70]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสา...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 62]
 
  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ได้ทำ...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 71]
 
  วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบ...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 88]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...[วันที่ 2020-08-15][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งช...[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 90]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการอมรมพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันและซ่อมบำรุงเ...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 56]
 
  ร่วมเป็นเจ้าภาสวดพระอภิธรรม คุณสุรัตนา หาญรบ [วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมแก้ไข้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ณ ห้วยลำคัญฉู...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 78]
 
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชน...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 29]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LP...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 76]
 
  เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและ...[วันที่ 2020-07-10][ผู้อ่าน 77]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่ออ้อด ก้องสนาม [วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 101]
 
  พิธีเปิดป้ายหน่วยวิทยบริการ (ป.บส.) อำเภอจัตุรัส ณ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 110]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 130]
 
  ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 82]
 
  ฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญส่ง พงค์สุวรรณ ณวัดจำปาทอง บ้า...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 107]
 
  กิจกรรม Big clening Day ดูแลรักษาความสะอาด ถนนชัยภ...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 69]
 
  ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พ...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 65]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30