องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก และให้กำลังใจกับพี่น้องประช...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัว...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 2]
 
  ได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่บ้านผู้พิการบ้านวังเส...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมประชุมหารือ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ณ หอ...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ นายสงัด ภิรมย์ชม เมรุวัดป่าศรัทาธรรม...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 1]
 
  ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล...[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 22]
 
   ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแดง ส่วนชอบ ณ เมรุวัดดอนเกษ...[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 21]
 
   ดร.ขัยรัตน์ จำนงการ ในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภ...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมทำบุญงานประเพณีเลี้ยงตาปู่ (เจ้าพ่อหลวงบรรเทา)...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส (การทำไม...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมกิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มจากพี่สู้น้องเฉลิมพระ...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 29]
 
  ร่วมพิธีเปิดถนนโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต.กุดน้ำใส ภาคเรียนที่...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 24]
 
  ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุ...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 51]
 
  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมวัดป่าหินลาด บ้านตลาด ต.กุดน้ำใส...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 51]
 
  ทำพิธีทำบุญตักบาตรเปิดป้ายถนนปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 37]
 
   ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลก...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่ข่อ ภิรยมย์ใส (แม่ยาย) นายสมัย...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 26]
 
  ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ....[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่อวันชัย พิพิธกุล ณ เมรุวัดโพธิ...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนน Asp...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 31]
 
   ออกเยี่ยมผู้ติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้า...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 25]
 
  มอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันและ...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 28]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31