องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านร่วมมิตร และบ้านดอนเกษตร


24 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโรงเรียนบ้านดอนเกษตร ร่วมกันเดินรณรงค์แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 และ บ้านดอนเกษตรหมู่ที่ 11

2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26