องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ประชุมเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียในลำห้วย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมงจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนบ้านท่าแตง บ้านห้วยเป้ง ประชุมเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียในลำห้วย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมลงพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับหน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัด


2018-12-07
2018-12-06
2018-11-30
2018-11-23
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-12
2018-11-02
2018-11-01
2018-10-26