องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ประชุมเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียในลำห้วย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมงจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนบ้านท่าแตง บ้านห้วยเป้ง ประชุมเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียในลำห้วย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมลงพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับหน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัด


2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20
2019-02-19
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-07