องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ประชุมกำหนดแนวทางการสร้างฝายมีชีวิต


วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการสร้างฝายมีชีวิต "รวมพลัง สร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ" โดยกำหนดสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยน้ำคง บ้านวังเสมา และบ้านตลาด ในวันที่ 18 มกราคม 2562

2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03