องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ประชุมกำหนดแนวทางการสร้างฝายมีชีวิต


วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการสร้างฝายมีชีวิต "รวมพลัง สร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ" โดยกำหนดสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยน้ำคง บ้านวังเสมา และบ้านตลาด ในวันที่ 18 มกราคม 2562

2019-03-20
2019-03-18
2019-03-13
2019-03-11
2019-03-06
2019-02-20
2019-02-19
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-07