องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส นำคณะผู้บริหาร ข้ราชการ พนักงาน ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดราษี บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2019-05-06
2019-05-05
2019-05-03
2019-05-02
2019-04-24
2019-04-10
2019-04-09
2019-04-05
2019-04-04
2019-04-03