องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส นำคณะผู้บริหาร ข้ราชการ พนักงาน ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดราษี บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2019-07-31
2019-07-28
2019-07-26
2019-07-24
2019-07-18
2019-07-16
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-19
2019-05-17