องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส มอบหมายให้ นายถวิล ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส นำคณะผู้บริหาร ข้ราชการ พนักงาน ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดราษี บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2019-10-24
2019-10-16
2019-10-13
2019-10-07
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-20
2019-09-18
2019-09-12
2019-09-09