องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.7, 8,9และ11


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและ นักบริบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.7, 8,9และ11


2021-03-03
2021-03-03
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17