องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมประเมินผลโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ภาค11 ณ วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมประเมินผลโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ภาค11 ณ วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2021-01-06
2021-01-05
2020-12-31
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-25
2020-12-21
2020-12-16
2020-12-10
2020-12-09