องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ "ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564"


               เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ  ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และอปพร.หมู่บ้าน ร่วมโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ "ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564" ณ  จุดบริการประชาชน  ถนนสายบ้า่นเดื่อ-บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


2021-03-03
2021-03-03
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-19
2021-02-17