องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง "โคกพันธาตุ" ณ เขตตำบลกุดน้ำใส
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15