องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]25
2 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]26
3 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560) ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]21
4 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]22
5 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]23
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]24
7 รายงานทางการเงินการรับ -การจ่ายเงิน ประจำปี 2554 [ 29 ต.ค. 2555 ]22
8 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]158
9 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]23
10 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]24
11 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]25