องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3 [ 20 ม.ค. 2559 ]54
2 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 20 ม.ค. 2559 ]51
3 แบบสอบถามที่ 2-1 [ 20 ม.ค. 2559 ]50
4 แบบสอบถามที่ 2-2 [ 20 ม.ค. 2559 ]51
5 แบบสอบถามที่ 2-3 [ 20 ม.ค. 2559 ]54
6 แบบสอบถามที่ 2-4 [ 20 ม.ค. 2559 ]50
7 แบบสอบถามที่ 2-5 [ 20 ม.ค. 2559 ]48
8 แบบสอบถามที่ 2-6 [ 20 ม.ค. 2559 ]51