องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดน้ำใสองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]199
2 แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]204
3 ประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3 [ 20 ม.ค. 2559 ]267
4 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 20 ม.ค. 2559 ]203
5 แบบสอบถามที่ 2-1 [ 20 ม.ค. 2559 ]204
6 แบบสอบถามที่ 2-2 [ 20 ม.ค. 2559 ]193
7 แบบสอบถามที่ 2-3 [ 20 ม.ค. 2559 ]188
8 แบบสอบถามที่ 2-4 [ 20 ม.ค. 2559 ]195
9 แบบสอบถามที่ 2-5 [ 20 ม.ค. 2559 ]187
10 แบบสอบถามที่ 2-6 [ 20 ม.ค. 2559 ]188
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign