องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-003 สายมัสยิด-ทางเชื่อมหลุบงิ้ว หมู่ที่ 5 [ 23 เม.ย. 2563 ]60
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-007 สายท่าแตง - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 [ 23 เม.ย. 2563 ]48
3 ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชยถ.35-047 สายวังเสมา-หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ 2 [ 2 ก.ย. 2562 ]50
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลกุดน้ำใส หมู่ 12 [ 16 ส.ค. 2562 ]36
5 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อหมู่ 5 [ 24 ก.ค. 2562 ]32
6 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ 13 [ 24 ก.ค. 2562 ]24
7 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 23 ก.ค. 2562 ]23
8 โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ 10 [ 3 เม.ย. 2562 ]19
9 โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดน้ำใส หมู่ 3 [ 3 เม.ย. 2562 ]22
10 โคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดน้ำใส หมู่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]19
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 [ 21 มี.ค. 2562 ]23
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงโคก หมุ่ 6 [ 21 มี.ค. 2562 ]20
13 โครงการจ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางคมนาคมและขนส่งทางการเกษตรภายในหมู่บ้าน ร่วมมิตร หมู่ 8 [ 4 มี.ค. 2562 ]20
14 โครงการจ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านวังวัด หมู่ 4 [ 4 มี.ค. 2562 ]22
15 โครงการปรับเกรดถนนซ่อมแซมลูกรังบ้านท่าแตง หมุ่ 7 [ 7 ก.พ. 2562 ]20
16 โครงการปรับเกรดถนนซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเป้ง หมู่ 9 [ 7 ก.พ. 2562 ]20
17 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-001 [ 1 ก.พ. 2562 ]39
18 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-002 [ 1 ก.พ. 2562 ]45
19 โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 [ 15 ม.ค. 2562 ]21
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสำโรงโคก หมู่ 6 [ 15 ม.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2|3|4