องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]23
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์โดยการปรับปรุงผิวจารจรลูกรังเดิมในสายทาง บ้านสำโรงโคก-โสกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ35-004 หมู่ที่ 14 บ้านสำโรงโคก ตำบลกุดน้ำใส อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์( [ 7 ก.ย. 2565 ]60
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๕-๐๔๗ สายบ้านวังเสมา - หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว๒,๒ [ 7 ก.ย. 2565 ]53
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๕-๐๔๗ สายบ้านวังเสมา - หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี [ 5 ก.ย. 2565 ]55
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่สายทาง บ้านสำโรงโคก-โสกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ35-004 หมู่ที่ 14 บ้านสำโรงโคก ตำบลกุดน้ำใส กว้าง 5 เมตร ยา [ 30 ส.ค. 2565 ]51
6 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๕-๐๔๗ สายบ้านวังเสมา - หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยา [ 30 ส.ค. 2565 ]48
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๕-๐๔๗ สายบ้านวังเสมา - หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ย [ 23 ส.ค. 2565 ]55
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีตบ้านเหนือ ม.10 [ 21 เม.ย. 2565 ]129
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง [ 21 เม.ย. 2565 ]123
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังบ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2565 ]120
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีตบ้านตลาด หมู่ที่ 13 [ 21 เม.ย. 2565 ]112
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 1 [ 20 เม.ย. 2565 ]121
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2 [ 20 เม.ย. 2565 ]101
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 [ 20 เม.ย. 2565 ]108
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 [ 20 เม.ย. 2565 ]103
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 [ 20 เม.ย. 2565 ]94
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 [ 20 เม.ย. 2565 ]94
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 [ 20 เม.ย. 2565 ]100
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6 [ 20 เม.ย. 2565 ]100
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]174
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันสาดแบบชักลอกขนาด กว้าง ๒.๕x ลึก ๔ เมตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกดุน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 27 ก.ค. 2564 ]279
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคท้องร่วงฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส ชัยภูมิ งบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]257
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]264
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๔ [ 28 มิ.ย. 2564 ]257
25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2564 ]56
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]209
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อย้ายแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 14 มิ.ย. 2564 ]177
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]211
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (งบประมาณเยีวยยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 4 มิ.ย. 2564 ]170
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]170
31 เผยแพร่ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 27 เม.ย. 2564 ]224
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมุ่ที่8 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสถ์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]239
33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านตลาดหมู่ 13 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสถ์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]214
34 โดครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนเกษตรหมู่ 11 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟสถ์ติกคอนกรีต [ 1 ธ.ค. 2563 ]204
35 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศทางหลวงท้องถิ่น ขนาด1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง [ 21 ก.ย. 2563 ]211
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-003 สายมัสยิด-ทางเชื่อมหลุบงิ้ว หมู่ที่ 5 [ 23 เม.ย. 2563 ]221
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-007 สายท่าแตง - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 [ 23 เม.ย. 2563 ]221
38 ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชยถ.35-047 สายวังเสมา-หินลาด บ้านวังเสมา หมู่ 2 [ 2 ก.ย. 2562 ]179
39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลกุดน้ำใส หมู่ 12 [ 16 ส.ค. 2562 ]187
40 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อหมู่ 5 [ 24 ก.ค. 2562 ]189
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign