องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 18 เม.ย. 2566 ]8
2 คู่มือการปฏิบัติงาน จดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 เม.ย. 2566 ]8
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง [ 7 เม.ย. 2566 ]6
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) [ 7 เม.ย. 2566 ]6
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง [ 7 เม.ย. 2566 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ [ 7 เม.ย. 2566 ]4
7 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 เม.ย. 2566 ]5
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา [ 30 มี.ค. 2566 ]7
9 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดน้ำใส [ 30 มี.ค. 2566 ]5
10 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 มี.ค. 2566 ]9
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]14
12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 20 ก.พ. 2566 ]5
13 คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]3
14 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]3
15 คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที อปท (เด็กแรกเกิด) ปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]4
16 คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
18 ระเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2565 ]86
19 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 21 เม.ย. 2565 ]84
20 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]89
21 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(งานบุคคล) [ 21 เม.ย. 2565 ]85
22 คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการถังขยะ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]84
23 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]99
24 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]99
25 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]82
26 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 15 มี.ค. 2565 ]95
27 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 [ 15 มี.ค. 2565 ]165
28 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2565 ]85
29 คูู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]86
30 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]77
31 คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]86
32 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 13 พ.ค. 2564 ]161
33 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 พ.ค. 2564 ]160
34 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 18 มี.ค. 2564 ]163
35 ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 8 มี.ค. 2564 ]158
36 ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 [ 8 มี.ค. 2564 ]153
37 คู่มือการดำเนินโครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]154
38 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]155
39 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 มี.ค. 2564 ]151
40 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 มี.ค. 2564 ]146
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign