องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน / แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]111
2 แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 15 เม.ย. 2565 ]113
3 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 15 เม.ย. 2565 ]119
4 แบบฟอร์มการขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 เม.ย. 2565 ]113
5 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุูงอายุตามประเพณี [ 1 มี.ค. 2565 ]128
6 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]112
7 แบบฟอร์มคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]119
8 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]124
9 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2565 ]117
10 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 12 มี.ค. 2564 ]200
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]197
12 แบบฟอร์มแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2564 ]193
13 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี่ยความพิการ [ 12 มี.ค. 2564 ]209
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 8 มี.ค. 2564 ]192
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 8 มี.ค. 2564 ]187
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 2 มี.ค. 2564 ]193
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 ก.ย. 2561 ]237
18 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]212
19 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]200
20 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]198
21 คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ก.ย. 2561 ]184
22 คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไข ยกเลิก คำสั่ง [ 3 ก.ย. 2561 ]185
23 คู่มือการปฏิบัติงาานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]193
24 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]209
25 งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ม.ค. 2561 ]189
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign