องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน / แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 ก.ย. 2561 ]28
2 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]25
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]27
4 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]28
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ก.ย. 2561 ]26
6 คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไข ยกเลิก คำสั่ง [ 3 ก.ย. 2561 ]27
7 คู่มือการปฏิบัติงาานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]323
8 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]23
9 งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ม.ค. 2561 ]27