องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน / แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2565 ]15
2 แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 15 เม.ย. 2565 ]12
3 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 15 เม.ย. 2565 ]17
4 แบบฟอร์มการขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 เม.ย. 2565 ]16
5 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุูงอายุตามประเพณี [ 1 มี.ค. 2565 ]30
6 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]28
7 แบบฟอร์มคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]30
8 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]33
9 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2565 ]32
10 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 12 มี.ค. 2564 ]116
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]115
12 แบบฟอร์มแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2564 ]115
13 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี่ยความพิการ [ 12 มี.ค. 2564 ]125
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 8 มี.ค. 2564 ]106
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 8 มี.ค. 2564 ]102
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 2 มี.ค. 2564 ]110
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 ก.ย. 2561 ]125
18 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]122
19 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]116
20 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]112
 
หน้า 1|2