องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]104
2 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 18 ธ.ค. 2562 ]104
3 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 [ 15 ก.พ. 2562 ]118
4 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]107
5 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]162